Minun ilmastotaitoni

Harjoitteet

Tervetuloa pohtimaan omia ilmastotaitojasi! Tämän sivun harjoitteet sopivat omatoimisesti ja ystävien, perheen tai oman asumisyhteisön kanssa pohdittaviksi. Opettajat voivat hyödyntää harjoitteita yläkoulujen ja lukioiden opetuksessa, esimerkiksi maantieteen, kotitalouden, terveystiedon, psykologian ja historian tunneilla. Käytä harjoitteissa olevia linkkejä päästäksesi lähdemateriaaliin.

kuuntelee silmät kiinni teepannu myrskyssä kukkaruukut

Ryhmätyöskentelyssä ja oppitunnin osana harjoitteita voi hyödyntää seuraavasti:

Tehkää alla kuvattu lämmittelyharjoitus pareittain keskustellen. Jakakaa sen jälkeen parikeskustelussa syntyneitä ajatuksia koko ryhmän kesken: Mitä ilmastotaitoja ryhmämme jo osaa? Mitä haluaisimme vielä oppia? Lämmittelyharjoitukseen on hyvä varata aikaa 15-30 minuuttia.

Katselkaa sitten yhdessä joku tämän sivuston ilmastotaitohaastatteluista ja tehkää siihen liittyvät harjoitteet 2–5 hengen ryhmissä. Vaihtoehtoisesti jokainen pienryhmä voi myös katsella eri haastattelun ja tehdä siihen liittyvät harjoitteet. Haastattelut ovat hieman eri pituisia, joten harjoitteisiin kannattaa varata hyvin aikaa, tai haastatteluista voi katsoa vain ensimmäiset 15 minuuttia.

Esitelkää lopuksi harjoitteiden tuloksia pareittain toisillenne tai pienryhmissä. Lopuksi pienryhmät voivat lyhyesti kertoa löydäksistään myös koko ryhmän kuullen. Harjoitteita purkaessa kannattaa muistaa, että niitä voi jakaa toisille sen verran kuin itse haluaa. Toisten ajatuksiin ja tunteisiin tulee suhtautua kunnioittavasti ja aktiivisesti kuunnellen.

Turvallinen keskusteluilmapiiri on tärkeä, kun aiheena ovat jokaisen omaan elämäntapaan ja tunteisiin liittyvät kysymykset. Ennen harjoitteiden aloittamista opettajan tai ryhmän ohjaajan kannattaa kerrata turvallisen keskustelun elementit vaikkapa Toivoa ja toimintaa -hankkeen turvallisen keskustelun huoneentaulun avulla. Mikäli ryhmän ilmapiiri ei tunnu riittävän turvalliselta, voi lämmittelyharjoituksen ja muut henkilökohtaisemmat harjoitukset tehdä anonyymisti esimerkiksi post it -lapuille kirjoittamalla tai Answergarden-sovelluksessa. Samoin harjoitteiden purkamisen voi tehdä kirjoittamalla ajatuksiaan muistiin yksityisesti.

Opettajan tai ryhmän ohjaajan kannattaa myös etukäteen pohtia omaa suhtautumistaan ilmastotaitoihin ja ympäristötunteisiin. Tunteiden käsitekartta -harjoitetta kannattaa kokeilla omakohtaisesti ja pohtia omia ympäristötunteitaan.

katkoviiva

Lämmittely

Harjoite: Minun ilmastotaitoni

Ilmastonmuutos vaikuttaa monin tavoin elinolosuhteisiimme nyt ja tulevaisuudessa. Sään ääri-ilmiöt lisääntyvät, luonnon monimuotoisuus vähenee ja ruoantuotantokin kohtaa uusia haasteita. Samalla helposti saatavilla olevat fossiiliset energialähteet hupenevat, ja niiden käyttö kannattaisi lopettaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Minkälaisia taitoja sinun mielestäsi ilmastonmuutoksen mullistamissa oloissa tarvitaan? Taidot voivat liittyä esimerkiksi uusiin olosuhteisiin sopeutumiseen tai toimintaan kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseksi. Mitä hyödyllisiä taitoja osaat jo? Mitä haluaisit opetella lisää?

katkoviiva

Haastatteluihin liittyvät harjoitteet

Katsele ensin haastattelu ja tee sen jälkeen siihen liittyvä harjoite. Löydät haastattelut täältä.

Ari Räsänen ja Pinja Sipari: Osaatko hankkia ruokaa läheltä?

Harjoite: Ruokaa lähiympäristöstä

Kalat tarvitsevat elääkseen vettä ja ravintoa, kasvit ravinteikasta maata, valoa ja vettä. Katso lähiympäristöäsi uusin silmin: missä siellä kasvaa tai voisi kasvattaa ruokaa.

 1. Mieti kotisi lähiympäristöstä ainakin kolme sellaista paikkaa, joissa a) kasvaa ruokaa b) voisi kasvaa ruokaa, mutta ei vielä kasva. Merkitse paikat kartalle.

 2. Valitse vaihtoehdoistasi yksi sellainen paikka, jossa ei vielä kasva ruokaa ja kuvittele, miltä se näyttäisi lähiruoan keitaana. Piirrä kuvitelmasi tai kirjoita siitä eläväinen kuvaus.

 3. Sijoita lopuksi itsesi kuvaukseen mukaan: Kasvatatko ruokaa itse jo nyt? Haluaisitko viljellä tai kalastaa ruokaa itse, kerätä villivihanneksia, sieniä ja marjoja, ostaa lähistölläsi tuotettua ruokaa tai vain nauttia monimuotoisesta lähiympäristöstä?

–Harjoite on toteutettu yhteistyössä Pinja Siparin kanssa.–

Riikka Vacker: Selviytyisitkö 72 tuntia ilman sähköä?

Harjoite: Kodin varautumissuunnitelma

Tutustu 72 tuntia-hankkeen Varautuminen kotona -esitteeseen.

 1. Listaa, mitä häiriötilanteissa hyödyllisiä tarvikkeita kotoasi jo löytyy ja mitä sieltä vielä puuttuu.

 2. Mieti ja listaa, mikä kaikki muuttuu omassa arjessasi, jos kodissasi ei ole sähköä ja vesijohtovettä käytettävissä kolmeen päivään. Mitkä sinulle tärkeät asiat silloin lakkaavat toimimasta?

 3. Ideoi ruoka, jota voisit tässä tilanteessa tehdä ilman sähköä. Mieti, minkälaisia häiriötilanteissa tarvittavia taitoja voisit harjoitella käytännössä, esimerkiksi ystävän tai perheenjäsenten kanssa. Harjoittelemalla varaudut pärjäämään, jos taitoja joskus tarvitaan.

–Harjoite on toteutettu yhteistyössä Riikka Vackerin kanssa.–

Panu Pihkala: Kuunteletko ympäristötunteitasi?

Harjoite: Tunteiden käsitekartta

Tutustu Toivoa ja toimintaa -hankkeen tunnesanalistaan: tunnesanalista nuorille tai tunnesanalista aikuisille.

 1. Poimi listasta sanoja, jotka kuvaavat tunteitasi ilmastonmuutokseen liittyen. Voit myös keksiä itse lisää tunnesanoja. Piirrä käsitekartta ilmastonmuutokseen liittyvistä tunteistasi. Voit esimerkiksi kirjoittaa voimakkaimmat tunteesi isoilla kirjaimilla ja vähemmän voimakkaat tunteesi pienillä. Voit myös yhdistellä toisiinsa liittyviä tunnesanoja viivoilla tai nuolilla ja lisätä karttaan kuvia.

 2. Jaa käsitekarttasi ystävän, perheenjäsenen tai opiskelutoverin kanssa. Kerro omista tunteistasi sen verran kuin koet hyväksi, ja kuuntele vastavuoroisesti toisen tunteita. Muistakaa, että omia ja toisen tunteita kannattaa kuunnella kunnioittavasti, eikä niitä tarvitse muuttaa mitenkään. Jo kuulluksi tuleminen voi helpottaa oloa.

 3. Valitse käsitekartastasi yksi raskas ja yksi kevyempi ilmastonmuutokseen liittyvä tunne. Kokeile näiden tunteiden ilmaisua kehollisesti, esimerkiksi parin kanssa. Näyttäkää toisillenne ensin raskasta tunnetta kuvastava asento ja ilme, sen jälkeen kevyttä tunnetta kuvastava asento ja ilme. Keskustelkaa olostanne. Päästäkää lopuksi irti näistä tunteista kehoa ravistelemalla.

–Harjoite sekä tunnesanalistat on laadittu Toivoa ja toimintaa -hankkeessa, ja sen on tiivistäen uudelleenmuotoillut Henna Laininen. Löydät laajemman kuvauksen harjoitteesta sekä lisää tunnetehtäviä Toivoa ja toimintaa -hankkeen sivuilta

Pauliina Helle: Haluatko vahvistaa yhteisöllisyyttä?

Harjoite: Omat yhteisöni

Me kaikki kuulumme monenlaisiin yhteisöihin. Niitä ovat esimerkiksi perhe, ystäväporukka ja naapurusto, opiskelu- tai työyhteisö, harrastusryhmä tai sosiaalisen median yhteisö. Osalla yhteisöistä on selkeästi määritellyt tavoitteet, kuten yhdistyksellä, poliittisella järjestöllä tai lukion oppilaskunnan hallituksella.

 1. Tee kartta omista yhteisöistäsi – mihin lähellä ja kaukana oleviin yhteisöihin kuulut?

 2. Valitse seuraavaksi yksi yhteisöistä ja mieti, kuinka hyvin yhteisö mielestäsi tällä hetkellä toimii. Miltä yhteisöön kuuluminen tuntuu? Mikä sujuu hyvin, mikä on ehkä haastavaa? Saavatko kaikki äänensä kuuluviin? Onko havaittavissa valtasuhteita tai konflikteja, jotka haittaavat yhteisön toimintaa? Mieti lopuksi, miten voisitte yhteisönä lähteä vahvistamaan yhteishenkeänne. Minkälaisia työkaluja siihen voisi käyttää?

  Jos valitsit yhteisön, jolla on selkeästi määritellyt tavoitteet, voit miettiä myös seuraavia kysymyksiä:

  Mikä yhteinen päämäärä yhdistää yhteisön jäseniä? Onko päämäärä sanoitettu yhdessä ääneen? Miten yhteistä päämäärää voisi edistää entistä tehokkaammin? Keitä yhteisöön kuuluu, keitä se sulkee ulkopuolelleen? Minkälainen erilaisuus on sallittua ja minkälaista samanlaisuutta vaaditaan? Onko tämä hyvä vai huono asia? Saako yhteisiä arvoja kyseenalaistaa?

 3. Tutustu kansainvälisen Siirtymäliikkeen oppaan sivuilla 33–35 näkyviin esimerkkikuviin. Mieti, miten voisit edistää ilmastotaitojen oppimista ja kestävämpää elämäntapaa paikallisyhteisössäsi, esimerkiksi naapurien kanssa?

–Harjoite on toteutettu yhteistyössä Pauliina Helteen kanssa.–

Hanna Savanna: Taidatko myötäelävän vuorovaikutuksen?

Harjoite: Vuorovaikutusta konfliktitilanteessa

Mieti joku pieni tai suuri konfliktitilanne, johon olet viime aikoina joutunut esimerkiksi ystäviesi, perheenjäsentesi tai tuntemattomien ihmisten kanssa. Käy tilanne läpi NVC:n eli rakentavan ja myötäelävän vuorovaikutuksen askelin:

 1. HAVAINTO: Mitä tilanteessa tapahtui? Pyri erottamaan havainnot tulkinnoista ja kuvaile vain asioita, joita konkreettisesti näit, kuulit, haistoit tai maistoit.

 2. TUNNE: Mitä tilanteessa tunsit? Heräsikö sinussa monia tunteita?

 3. TARVE: Mitä tilanteessa tarvitsit? Mitä arvelet, mikä mahtoi olla toisen osapuolen tarve tilanteessa?

 4. PYYNTÖ: Miten muotoilisit tarpeesi pyynnöksi? Miten voisit lähteä kuuntelemaan toisen osapuolen tarvetta ja sen jälkeen esittää oman pyyntösi?

–Harjoite on toteutettu yhteistyössä Hanna Savannan kanssa.–

Antti Majava: Kulutatko energiaa kestävästi?

Harjoite: Arkeni energiavirrat

Kotitalouksien energiankulutuksen vähentämisellä on iso merkitys ilmastonmuutoksen hillinnässä. Tutustu Marttaliiton Energiajärkeä joka kotiin -oppaaseen: silmäile oppaan lukuja ”Asumisen energia & energiatehokkuus” ja ”Uusiutuva energia kotitaloudessa”.

 1. Listaa, mitä eri energiamuotoja tarvitset arjessasi. Mistä eri lähteistä kotisi sähkö ja lämpö tulevat? Onko kodissasi käytössä energiankulutusta säätelevää tai energiaa varastoivaa tekniikkaa? Tuotatko jonkin osan energiasta itse, esimerkiksi polttopuita hakkaamalla tai aurinkopaneelien avulla?

 2. Mitä energiaa käytät päivittäiseen liikkumiseen – liikutko lihasvoimin, julkisella liikenteellä vai omalla autolla, polttoaineella vai sähköllä?

 3. Mieti seuraavaksi, mitä mahdollisuuksia sinulla olisi muuttaa energiankulutustasi ekologisesti kestävämpään suuntaan. Voitko vaikuttaa siihen, mistä kotisi energia tulee? Minkälaisilla arjen teoilla voisit helposti vähentää energiankulutustasi? Onko sinulla mahdollisuus vaikuttaa kotikuntasi tai Suomen energiapolitiikkaan esimerkiksi äänestämällä? Millä tavalla haluaisit olla edistämässä laajempaa systeemistä muutosta kohti ekologisesti kestävämpää maailmaa?

–Harjoite on toteutettu yhteistyössä Antti Majavan kanssa.–

Mikko Valtonen: Huolehditko hyvinvoinnistasi planeetan rajoissa?

Harjoite: Minä ilmastovaikuttajana

Tee Sitran sivulla oleva Elämäntapatesti.

 1. Minkälaisia ajatuksia ja tunteita testitulos sinussa herättää? Minkälaisin helposti toteutettavin teoin voisit seuraavan vuoden aikana kohtuullistaa kulutustasi? Entä millä teolla olisi suuri vaikutus, mutta sen toteuttaminen vaatisi pitempää suunnittelua?

 2. Mikä voisi olla sinun inspiroiva visiosi, joka auttaa eteenpäin ilmastokriisissä? Kokeile vastata seuraaviin kysymyksiin:

  –Mitä tahdot nähdä ilmastokriisin suhteen tapahtuvan vuoteen 2030 mennessä?

  –Kuvittele, että tahtomasi tapahtuu. Miten tämä kaikki tapahtui ja mitä kaikkea tuli tapahtua, jotta toivomasi kokonaisratkaisun toteutus onnistui?

  –Mikä olisi sinulle paras ja sopiva rooli tässä jännittävässä tarinassa?

–Harjoite on toteutettu yhteistyössä Mikko Valtosen kanssa. Kysymyksessä numero 2 on sovellettu tehtävää Joanna Macyn ja Chris Johnstonen kirjasta Active Hope – How to Face the Mess We're in without Going Crazy (New World Library, 2012).–

Eeva Talvikallio: Uskallatko ottaa talouden haltuun?

Harjoite: Talouden jäävuori

Tutki Elävä talous -kirjassa esitettyä Talouden jäävuori -kuvaa. Taloutta voi ajatella meressä kelluvana jäävuorena. Vedenpinnan yläpuolella näkyy sellainen toiminta, joka tällä hetkellä vallitsevassa talousajattelussa tunnistetaan selväksi osaksi ”taloutta”. Pinnan alapuolella sen sijaan kuhisee valtava määrä sellaista toimeentuloa ja hyvinvointia tuottavaa toimintaa, jota ei välttämättä mielletä lainkaan ”taloudelliseksi”. Pinnan alle jäävät asiat saattavat kuitenkin toisinaan olla yhtä tärkeitä tai jopa tärkeämpiä ihmisten toimeentulon ja hyvinvoinnin kannalta kuin jäävuoren huippu.

Jäävuori tarjoaa vaihtoehtoisen tavan tarkastella taloutta. Se havainnollistaa, miten moninaisista asioista talous voi koostua. Jäävuori-työkalu ei kuitenkaan ota kantaa siihen, ovatko kuvassa esitetyt talouden erilaiset käytännöt suotavia vai ei. Olennaista elävässä taloudessa onkin seuraavaksi päättää yhdessä neuvotellen, mitä käytäntöjä halutaan tukea ja suosia.

 1. Kokeile piirtää omaa toimeentuloasi kuvaava talouden jäävuori!

  –Kirjoita jäävuoren pinnan päällä näkyvään osaan sellaisia elämäsi osa-alueita, jotka kuuluvat valtavirtaisessa talousajattelussa osaksi talouden kovaa ydintä. Käytkö esimerkiksi palkkatyössä, maksatko vuokraa tai ostatko tuotteita ja palveluita rahalla?

  –Kirjoita jäävuoren pinnan alla näkyvään osaan sellaisia elämäsi osa-alueita, jotka myös liittyvät toimeentulosi ja hyvinvointisi turvaamiseen mutta eivät yleensä mielly osaksi ”taloutta”. Vaihdatko esimerkiksi tavaroita tai palveluita tuttujen ja tuntemattomien kanssa? Marjastatko, viljeletkö tai dyykkaatko? Valmistatko omin käsin tavaroita tai vaatteita? Teetkö vapaaehtoistyötä?

  –Voit myös kirjoittaa sanat eri kokoisilla kirjaimilla sen mukaan, kuinka tärkeitä osa-alueita ne ovat oman toimeentulosi turvaamisessa. Painottuuko pinnan päällä vai alla näkyvä osa sinun elämässäsi?

 2. Mieti seuraavaksi, mitä mahdollisuuksia sinulla on vaikuttaa jäävuoren pinnan päällä näkyvään osaan. Jos käyt palkkatöissä, onko palkkasi kohtuullinen ja ovatko työpaikkasi työskentelyolosuhteet turvalliset? Pystytkö vaikuttamaan siihen, että yritykset toimisivat sosiaalisesti ja ekologisesti kestävämmällä tavalla?

 3. Jäävuori kelluu meren varassa. Taloudellisen ihmistoiminnan lisäksi moni muukin asia kannattelee olemassaoloamme. Yhteinen vauraus on mitä tahansa aineellista tai aineetonta rikkautta, jota yksilöt ja yhteisöt tarvitsevat tullakseen toimeen ja voidakseen hyvin. Yhteistä vaurautta ovat esimerkiksi:

  –fyysinen ja biologinen luonnonvauraus kuten maaperä, vesi, ilma, valo, kasvit, eläimet ja
  ekosysteemit

  –sosiaalinen ja kulttuurinen vauraus kuten kielet, musiikki, taide ja uskonnot

  –tiedollinen vauraus kuten perimätieto ja tieteellinen tutkimustieto

  –yhteiskunnallinen vauraus kuten oikeussäännöstöt, yhteiskuntarauha, koulutus- ja terveydenhuoltojärjestelmät

Millä tavoin sinä voisit osallistua yhteisen vaurauden vaalimiseen?

–Harjoitteen on muotoillut Elävä talous -kirjan ajatusten pohjalta Henna Laininen. Harjoitteessa on lainattu ja sovellettu tekstiä ja kuvitusta J. K. Gibson-Grahamin, Jenny Cameronin, Stephen Healyn ja Eeva Talvikallion teoksesta Elävä talous – Yhteisen tulevaisuuden toimintaopas (Vastapaino, 2019). Teos perustuu Gibson-Grahamin, Cameronin ja Healyn englanninkieliseen alkuteokseen Take Back the Economy: An Ethical Guide for Transforming Our Communities (Minnesota Press, 2013), josta Talvikallio on tuottanut täydennetyn, päivitetyn ja kotoutetun suomenkielisen version yhteistyössä alkuteoksen kirjoittajien kanssa. Talouden jäävuori -kuvan on piirtänyt Adam Turnbull.–

Play Pause